Open brief Zorginstituut Nederland

Zorginstituut Nederland,
Postbus 320,
1110 AH Diemen.

Doe het maar eens zonde rt-CGM

20220219

Betreft: Vergoeding RT-CGM.

Geachte dames en heren,

Al enige tijd is er onrust over uw standpunt met betrekking tot het vergoedingsbeleid van hybride closed loop systemen voor diabetes type 1 patiënten. Ik wil beginnen met te benadrukken dat het er mij niet om gaat dat er beslissingen worden genomen waarmee ik het niet eens ben. Het gaat er om dat ik -en velen met mij- de overtuiging hebben dat u niet handelt vanuit de kaders die zijn vastgesteld voor het vergoeden van medische zorg.

Naar aanleiding van het rumoer dat (o.a. op Twitter) is ontstaan heeft u gereageerd op uw website. [1] Deze reactie roept bij mij een aantal vragen op. Ik verzoek u vriendelijk die vragen te beantwoorden.

1

U heeft het over “de recente richtlijn van internisten”
Vraag 1: doet u zelf onderzoek of is de richtlijn voor u de belangrijkste informatievoorziening?

2

U zegt “De beoordeling van de kwaliteit van het onderzoek dat aan deze richtlijn ten grondslag ligt, gericht op een vergelijking van CGM met FGM, is op nagenoeg alle relevante uitkomsten zeer laag”. U stelt dus dat er niet voldoende gedegen wetenschappelijk bewijs over de voordelen van RT-CGM.
Vraag 2: Bent u van mening dat in de ons omringende landen waar de vergoeding wel plaatsvindt gehandeld wordt op basis van onvoldoende of inferieure informatie?

3

Er zijn in Nederland veel onderzoekers die ook praktiserend arts zijn. Van deze onderzoekers -waar we dus soms ook patiënt zijn- krijgen we regelmatig te horen dat de meerwaarde van RT-CGM onomstotelijk vast staat. (Kijk bijvoorbeeld naar de TIR en hba1c resultaten in Zweden). Een voorbeeld van een onderzoeker is Dr. Aanstoot die dit mooie artikel[2] schreef.
Vraag 3: Bent u van mening dat deze onderzoekers ons als patiënt misleiden?

4 en 5

U stelt: “Voor een duiding gaan we uit van patiëntrelevante uitkomsten, die we tripartiet vaststellen (samen met patiëntvertegenwoordigers, wetenschappelijke verenigingen van zorgprofessionals en zorgverzekeraars).”
Vraag 4: Heeft u de standpunten van het Diabetesfonds[3] en de Diabetesvereniging Nederland meegenomen in uw beoordeling? Zo ja:
Vraag 5: Kunt u aangeven waar de onderbouwing van het Diabetesfonds incorrect is?

Met vriendelijke groet,


[1] https://bit.ly/zorg_i_1

[2] https://bit.ly/zorg_i_3

[3] https://bit.ly/zorg_i_2

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com